Xalq  şairi

Nəriman  
HƏSƏNZADƏ
 
 
Baş səhifə
Seçilmiş əsərlər
Kitablar
Fotolar
Video
Qonaq dəftəri
   

Poemalar

 

Nəriman

Zümrüd quşu

Kimin sualı var?

Atabəylər

Pompeyin Qafqaza yürüşü

Midiya sarayı

Bəyanət

Həsrət

Vətənsiz

Heybədə gəzən şeir

Şahid ol, günəş

Rəsul Həmzətova məktub

Şəhid atası Şərif qağaya məktub

Qafqaz

Cavid

Qaçaq Kərəm

Səfirə

Xarı bülbül

© Xalq şairi Nəriman Həsənzadə. 2015.