Xalq  şairi

Nəriman  
HƏSƏNZADƏ
 
 
Baş səhifə
Seçilmiş əsərlər
Kitablar
Fotolar
Video
Qonaq dəftəri
   

Kitablar

 

1.Dostlar gözləyir məni. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1956

2.Qız ürəyi. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1957

3.Haradasan. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1959

4.Qaraca Çobanın hekayəti. Bakı: 1960

5.Sizdən ayrılmadım. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1961

6.Könlüm şer istəyir. Bakı: Azərnəşr, 1964

7.Yadına düşəcəyəm. Bakı: Azərnəşr, 1966

8.Nəriman. Bakı: Azərnəşr, 1968

9.Niyə demədiniz. Bakı: Gənclik, 1970

10.Zümrüd quşu. Bakı: Gənclik, 1973

11.Mənim gecəm-gündüzüm. Bakı: Gənclik, 1973

12.Nabat xalanın çörəyi. Bakı: Gənclik, 1974

13.Zümrüd quşu. Bakı: Gənclik, 1976

14.Nəriman. Bakı: Yazıçı, 1978

15.Sən bağışladın. Bakı: 1979

16.Bir az möhlət istəyirəm ömürdən. Bakı: 1981

17.Fikir eləmə. Bakı: Gənclik, 1982

18.Kimin sualı var. Bakı: Gənclik, 1984

19.Nabat xalanın çörəyi. Bakı: Gənclik, 1986

20.Seçilmiş əsərləri. Bakı: Azərnəşr, 1987

21.Mənim nigahımı pozdu təbiət. Bakı: Yazıçı, 1989

22.Bütün millətlərə. Bakı: Yazıçı, 1991

23.Taleyin töhfəsi. Bakı: Gənclik, 1993

24.Gəlimli-gedimli dünya. Bakı: Şərq-Qərb, 1995

25.Pompeyin yürüşü. Bakı: "Azərbaycan ensiklopediyası", 1995

26.Seçilmiş əsərləri. Bakı: Şərq-Qərb, 2004

28.Poylu - beşiyim mənim. Bakı: 2007

29.Nəriman. Bakı: 2009

30.Seçilmiş əsərləri. Bakı: 2010

31.Nuru Paşa. Bakı: 2010

32.Nizami

© Xalq şairi Nəriman Həsənzadə. 2015.